Zamówienia publiczne

26.05.2010

Znak sprawy ZP/0332/2010,  Numer ogłoszenia: 144356-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010
Usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych prac budowlanych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w formacie pdf.
Gdy po kliknięciu odnośnika nic się nie dzieje, to proszę kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "zapisz element docelowy jako...".

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Usuwanie skutków awarii w obiektach MS AGH w Krakowie oraz wykonywanie drobnych prac budowlanych.

<< <  Strona 9 z 9