Ogłoszenia administracyjne

06.05.2009

W związku ze zbliżającymi się Juwenaliami 2009 informujemy Państwa o podjętych ustaleniach z przedstawicielami Mieszkańców

27.04.2009

Piastując urząd Rektora największej uczelni technicznej w Polsce, mam wiele powodów, aby być dumnym ze studentów AGH. Odnoszą Państwo przecież wspaniałe sukcesy, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Podnoszą Państwo swoje kwalifikacje, zdobywają pracę w prestiżowych firmach, wykazują się aktywnością na wielu polach społecznej działalności ? to wszystko składa się na pozytywny wizerunek studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Długo można by wymieniać osiągnięcia. Jednak obraz studenta nie jest idealny.

24.03.2009

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami w pokojach studenckich. Zainteresowanych zamieszkaniem w akademiku studentów zapraszamy do Sekretariatu MS z ważną legitymacją studencką.

06.02.2009

Bardzo dziękujemy za sprawną akcję zbierania podpisów w sprawie wstrzymania potrącania ze stypendium należności za miejsce w domu studenckim MS AGH.

06.02.2009

27 stycznia 2009 r. zostało podpisane porozumienie między Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - prof. Antonim Tajdusiem a Komendantem Miejskim Policji w Krakowie - insp. Wacławem Orlickim w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie AGH.

19.12.2008

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 roku ulega zmianie cennik opłat za miejsce w domach studenckich MS AGH. Zatwierdzone przez Radę Miasteczka Studenckiego AGH w dniu 16.12.2008 r. wysokości opłat za miejsce w domach studenckich znajdują się w dziale CENNIK.

<< <  Strona 25 z 27  > >>