Ogłoszenia administracyjne

22.04.2008

Rusza kampania ekologiczna "Zielona Uczelnia", której celem jest zmiana codziennych zachowań mieszkańców Miasteczka na bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. 

08.03.2007

W dniu 6 marca br. Akademia Górniczo-Hutnicza zawarła po raz jedenasty porozumienie z Komendą Miejską Policji w Krakowie w sprawie przeciwdziałania narkomani na terenie AGH. Na mocy tego porozumienia funkcjonariusze policji mogą wchodzić na teren AGH (w tym Miasteczka Studenckiego) w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uczelni dochodzi do łamania prawa.

22.02.2007

Miasteczko Studenckiego AGH wraz z Biuletynem Informacyjnym Studentów i Inicjatywą na Rzecz Społeczeństwa Zrównoważonego, rozpoczęły w dniu 21.02.2007 roku kampanię edukacyjną ?Oszczędź sobie. Zatrzymaj Dobrą Energię?. Kampania skierowana jest do studentów ? mieszkańców Miasteczka Studenckiego, czyli ludzi młodych i otwartych na wiedzę.

08.02.2007

Uprzejmie informujemy o zawarciu pomiędzy Akademią Górniczo - Hutniczą oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie umowy o współpracy w zakresie wykorzystania Elektronicznych Legitymacji Studenckich AGH w programie Krakowskiej Karty Miejskiej.

02.05.2006

Władze Uczelni z wielką troską obserwują eskalację negatywnych zjawisk, towarzyszących wypoczynkowi mieszkańców Miasteczka na świeżym powietrzu. Opisy zachowań i incydentów, jakie docierają do nas od Policji, okolicznych mieszkańców, przygodnych przechodniów oraz części mieszkańców Miasteczka zmuszają nas do przypomnienia podstawowych zasadach obowiązujących na ternie MS AGH.

<< <  Strona 25 z 25