Ogłoszenia administracyjne

22.02.2007

Miasteczko Studenckiego AGH wraz z Biuletynem Informacyjnym Studentów i Inicjatywą na Rzecz Społeczeństwa Zrównoważonego, rozpoczęły w dniu 21.02.2007 roku kampanię edukacyjną ?Oszczędź sobie. Zatrzymaj Dobrą Energię?. Kampania skierowana jest do studentów ? mieszkańców Miasteczka Studenckiego, czyli ludzi młodych i otwartych na wiedzę.

08.02.2007

Uprzejmie informujemy o zawarciu pomiędzy Akademią Górniczo - Hutniczą oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie umowy o współpracy w zakresie wykorzystania Elektronicznych Legitymacji Studenckich AGH w programie Krakowskiej Karty Miejskiej.

02.05.2006

Władze Uczelni z wielką troską obserwują eskalację negatywnych zjawisk, towarzyszących wypoczynkowi mieszkańców Miasteczka na świeżym powietrzu. Opisy zachowań i incydentów, jakie docierają do nas od Policji, okolicznych mieszkańców, przygodnych przechodniów oraz części mieszkańców Miasteczka zmuszają nas do przypomnienia podstawowych zasadach obowiązujących na ternie MS AGH.

<< <  Strona 28 z 28