Rozpoczęcie procedury rozdziału miejsc w DS dla studentów AGH na rok akademicki 2017/2018

Dodano: 18.05.2017

Rozpoczęcie procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH na rok akademicki 2017/2018

 
Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego,
Studentki i Studenci AGH,
 
Informujemy o rozpoczęciu procedury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla studentów AGH studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018.
 
Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl
 
Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni. Dodatkowo kryteria gwarantują przydział miejsca w domu studenckim dla:
  • kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia na rok akademicki 2017/2018,
  • studentów, którym przyznano w roku akademickim 2016/2017 świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego,
  • studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • studentów osieroconych (brak ojca lub matki). 
Zgodnie z harmonogramem, student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym.
 
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://akademik.agh.edu.pl
 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania elektronicznych wniosków w systemie informatycznym od 22 maja 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w poprzednich latach wszyscy studenci AGH, którzy ubiegając się o przydział miejsca wykorzystali wszystkie możliwości przewidziane w procedurze, miejsca te otrzymali.

Dyrekcja Miasteczka Studenckiego AGH