Kwaterowanie na sesję egzaminacyjną

Dodano: 27.08.2019

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 część poprawkowa letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 2 do 15 września 2019 r. 

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji. 

Studenci AGH nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS. 

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:
  • DS-3 Akropol
  • DS-6 Bratek 
  • DS-10 Hajduczek
  • DS-11 Bonus
  • DS-14 Kapitol
  • DS Alfa – dla studentów posiadających rezerwację w DS Alfa, które złożyły deklarację pobytu na rok akademicki. 
Decyzje w sprawie przyznania miejsca oraz informacje dotyczące przydzielonego akademika będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail. 
Osoby podejmujące zakwaterowanie, prosimy o zgłaszanie się do wskazanych domów studenckich z ważną legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca. 
 
Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się codziennie przez całą dobę.
Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. 
W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.