Informacja dla zmotoryzowanych mieszkańców MS

Dodano: 02.10.2019

Zmotoryzowani mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH, którzy nie posiadają aktualnego identyfikatora pojazdu (karty postojowej), uprawniającego do poruszania się i parkowania pojazdu na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2019/2020, powinni:
  • złożyć elektroniczny wniosek w Panelu Użytkownika MS AGH (https://panel.dsnet.agh.edu.pl),
  • zgłosić się do administracji domu studenckiego, w którym mieszkają w celu uregulowania opłaty w wysokości 20 zł.
Każdy z mieszkańców ma prawo do nabycia tylko jednego identyfikatora, przypisanego do pojazdu, którym będą poruszać się po terenie MS AGH (wyjątkiem są osoby, które opłacają pobyt za dwa miejsca w pokoju). 
 
Posiadanie identyfikatora nie jest równoznaczne z zapewnieniem miejsca postojowego na terenie MS AGH!
 
Jednocześnie informujemy, że ul. Rostafińskiego i ul. Tokarskiego (między basenem AGH i DS 15-17 oraz między DS 3 i DS 18-19) są objęte systemem kontroli wjazdu. 
Mieszkańców zainteresowanych nabyciem uprawnień do wjazdu na ww. ulice prosimy o zaznaczenie właściwych opcji w trakcie składania elektronicznego wniosku. Uprawnienia nadane studentom mieszkającym w MS przypisywane będą do ich legitymacji studenckich, które jednocześnie będą pełnić funkcję kart zbliżeniowych w systemie kontroli wjazdu. Pozostali mieszkańcy otrzymają specjalne karty do obsługi systemu. 
 
Uwaga:
1. Odbiór identyfikatorów oraz nabywanie uprawnień będzie możliwe w Sekretariacie MS w godzinach od 9:00 do 13:00, pod warunkiem:
  • uregulowania opłaty w administracji domu studenckiego,
  • otrzymania drogą elektroniczną (na podany w systemie adres e-mail) informacji o możliwości odbioru identyfikatora.
2. Od dnia 21.10.2019 wjazd mieszkańców MS na ulice objęte systemem kontroli wjazdu będzie możliwy wyłącznie dla osób posiadających uprawnienia.
 
3. Identyfikator należy umieścić w samochodzie w widocznym miejscu, za przednią szybą. Nieprawidłowe umieszczenie lub brak identyfikatora może stanowić podstawę do wystawienia mandatu karnego przez Policję.