Komunikat Dyrektora Miasteczka Studenckiego AGH

Dodano: 12.03.2020

Działając z upoważnienia JM Rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, na podstawie Zarządzenia nr 13/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 wśród członków społeczności AGH, informuję o wprowadzeniu czasowego zakazu gromadzenia się na terenach zewnętrznych Miasteczka Studenckiego AGH.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Miasteczka Studenckiego AGH zobowiązane są do stosowania się do poleceń służb porządkowych MS AGH.

Dyrektor Miasteczka Studenckiego AGH