Wytyczne dla mieszkańców MS powracających z zagranicy

Dodano: 13.03.2020

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH,

zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi rekomendacji dla mieszkańców domów studenckich powracających z zagranicy, zaleca się bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod numerami telefonów: 12 684 40 33 lub 12 684 40 32

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

Prosimy o przekazanie zwrotnej informacji o decyzji pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej pracownikowi domu studenckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi

"powrotu mieszkańców MS z zagranicy" oraz "zakwaterowania w domach studenckich"

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH