Wytyczne dla osób korzystających z obiektów sportowych MS AGH

Dodano: 04.06.2020

1. Wznowienie działalności obiektów sportowych (boisko do siatkówki, koszykówki oraz kompleks boisk do piłki nożnej) na terenie MS AGH następuje z dniem 4 czerwca 2020 roku.

2. Obiekty udostępniane są codziennie w godzinach od 7.30 do 23.45.

3. Korzystanie z obiektów sportowych możliwe jest jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji w (" Panelu Użytkownika" lub mailowo: mirus@agh.edu.pl).

4. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów z pracownikami MS AGH nie ma obowiązku potwierdzania swojej obecności na recepcji DS 8. Odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia ponosi osoba dokonująca rezerwacji (osoba ta powinna posiadać przy sobie dowód potwierdzający tożsamość, w przypadku mieszkańca kartę mieszkańca, do wglądu dla pracowników ochrony).

5. Rezerwacja każdego z obiektów w danym przedziale godzinowym możliwa jest jedynie przez jedną zorganizowaną grupę (nie ma możliwości współdzielenia boiska przez dwie niezależne grupy).

6. Wymogi sanitarne:
  • na każdym obiekcie sportowym w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 16 osób (w przypadku większej liczby osób pracownicy ochrony będą wypraszać całą grupę z terenu obiektu),
  • osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do dezynfekcji rąk podczas wejścia na obiekt oraz po jego opuszczeniu,
  • czas korzystania z obiektów sportowych dla jednej grupy został skrócony do 75 minut, aby zapewnić odstępy 15-minutowe między wychodzącymi a wchodzącymi grupami,
  • na terenie obiektów można korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego,
  • osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do zachowania czystości na terenie obiektów,
  • wiaty, trybuny oraz toalety znajdujące się na obiektach sportowych zostały wyłączone z użytku,
  • z obiektów nie mogą korzystać osoby z objawami chorobowymi, bez względu na ich charakter.
7. Wszystkie osoby przebywające na obiektach sportowych na terenie MS AGH zobowiązane są do stosowania się do poleceń pracowników ochrony.