Kwaterowanie na sesję egzaminacyjną

Dodano: 27.08.2020

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 część poprawkowa letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów AGH została przewidziana w okresie od 31 sierpnia do 20 września 2020 r. 

Obecni wakacyjni mieszkańcy MS AGH - studenci AGH zainteresowani zakwaterowaniem w czasie sesji mogą kontynuować zakwaterowanie w aktualnie zamieszkałych domach studenckich do końca sesji. 

Studenci AGH nie będący mieszkańcami MS, zainteresowani zakwaterowaniem w MS w okresie sesji, którzy do tej pory nie złożyli wniosków wakacyjnych, powinni się zarejestrować i złożyć w systemie informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS. 

Do kwaterowania na sesję egzaminacyjną przewidziane są niżej wymienione domy studenckie:
  • DS7 ZAŚCIANEK 
  • DS9 OMEGA
  • DS14 KAPITOL
  • DS16 ITAKA
  • DS ALFA – dla studentów posiadających rezerwację w DS ALFA, którzy złożyli deklarację pobytu na rok akademicki. 
Decyzje w sprawie przyznania miejsca oraz informacje dotyczące przydzielonego akademika będą na bieżąco wysyłane drogą elektroniczną na podany w systemie informatycznym adres e-mail. 
Osoby podejmujące zakwaterowanie, prosimy o zgłaszanie się do wskazanych domów studenckich z ważną legitymacją studencką oraz zdjęciem do karty mieszkańca. 
 
Kwaterowanie studentów na sesję egzaminacyjną odbywa się codziennie przez całą dobę.
Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH. 
W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.