Zgłoszenie zameldowania czasowego

Dodano: 22.09.2020

Zgodnie z informacjami na stronie https://gov.pl/ osoby chcące zameldować się na pobyt czasowy powinny wypełnić formularz zgłoszenia pobytu czasowego (do pobrania również w Administracji DS) i postępować zgodnie z procedurami:
  • Polacy oraz cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, posiadający numer PESEL, wypełniony formularz wrzucają do specjalnie wystawionej w tym celu urny, która zostanie udostępniona przy wejściu do Centrum Administracyjnego, przy al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście od ul. Kordylewskiego), w terminie od 28 września do 16 października br.
  • osoby nieposiadające numeru PESEL oraz niebędące obywatelami Unii Europejskiej wypełniony formularz składają osobiście w Centrum Administracyjnym, przy al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście od ul. Kordylewskiego).

W obydwu przypadkach, formularz musi zostać kompletnie wypełniony i podpisany przez osobę meldującą (pracownika Administracji Domu Studenckiego).

W dniach od 28 września do 16 października br., Urząd Miasta Krakowa uruchomi w Centrum Administracyjnym, przy al. Powstania Warszawskiego 10, dodatkowe dwa stanowiska ewidencji ludności, które będą obsługiwały sprawy dotyczące przyjmowania zgłoszeń zameldowania w domach studenckich.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:00.

Administracja MS AGH