Wytyczne dla Mieszkańców domów studenckich MS AGH

Dodano: 12.10.2020

Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH,

w związku z obowiązującym stanem epidemii, Administracja Miasteczka Studenckiego AGH prosi o bezwzględne stosowanie poniższych wytycznych:
  • Dezynfekuj ręce przy wejściu do domu studenckiego
  • Zakryj usta i nos w domu studenckim w przestrzeniach ogólnodostępnych, a także na terenie Miasteczka Studenckiego
  • Zachowaj dystans minimum 1,5 metra na terenie Miasteczka Studenckiego
  • Jeżeli stwierdzisz u siebie objawy, które mogą wskazywać na zagrożenie zachorowaniem na COVID19, koniecznie zgłoś ten fakt, telefonicznie lub mailowo, Kierownikowi Twojego domu studenckiego lub do Działu Domów Studenckich
  • Jeżeli otrzymałeś zalecenie odbycia kwarantanny lub izolacji, niezwłocznie zgłoś ten fakt, telefonicznie lub mailowo, Kierownikowi Twojego domu studenckiego lub do Działu Domów Studenckich
  • Stosuj zasadę ograniczonej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych
  • W miarę możliwości, zdalnie załatwiaj sprawy z pracownikami Miasteczka Studenckiego AGH
  • Zachowaj codzienną, częstą higienę rąk
  • Każdego dnia, gdy przebywasz w Domu Studenckim, potwierdź swoją obecność w Panelu Użytkownika
  • Przestrzegaj zakazu zgromadzeń na terenie Miasteczka Studenckiego

W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, włącznie z pozbawieniem miejsca w domu studenckim.
Przypominamy, że domy studenckie nie są miejscem do odbywania kwarantanny bądź izolacji.

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH