Pomiń nawigację

Zagospodarowanie terenu położonego w Miasteczku Studenckim AGH, przy ul. Budryka 6 w Krakowie

Dodano: 09.05.2021

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (dalej AGH) poszukuje partnera do zagospodarowania, po 1 lipca 2021 roku, terenu położonego w Miasteczku Studenckim AGH, przy ul. Budryka 6 w Krakowie, zabudowanego obecnie pawilonem handlowym „Market Punkt”. Procedurę wyboru partnera AGH prowadzić będzie w trybie konkursowym. Zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą przesłać za pomocą poczty elektronicznej wniosek o udostępnienie założeń dotyczących zagospodarowania terenu i sposobu prowadzenia procedury wyboru partnera.
Wniosek należy przesłać na adres e-mail: skc@agh.edu.pl, z opisem „ul. Budryka 6”.

AGH wyklucza zbycie nieruchomości!