Oferty

23.02.2016
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie poszukuje najemcy lokalu użytkowego (ksero) zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w budynku Domu Studenckiego nr 3 „Akropol” przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie.
 
Specyfikacja konkursowa jest dostępna w formacie PDF pod adresem: http://www.ms.agh.edu.pl/docs/Ogloszenie_lokal_ksero_DS-3.pdf
30.10.2015
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie poszukuje najemcy lokalu użytkowego zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w budynku Domu Studenckiego nr 3 „Akropol” przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie.
 
Specyfikacja konkursowa jest dostępna w formacie PDF pod adresem: http://www.ms.agh.edu.pl/docs/Ogloszenie_lokal_DS-3.pdf
23.10.2015
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie poszukuje najemcy lokalu użytkowego II zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w podcieniu Domu Studenckiego nr 6 „Bratek” przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie.
 
Specyfikacja konkursowa jest dostępna w formacie PDF pod adresem: http://www.ms.agh.edu.pl/docs/Ogloszenie_lokal_II_DS6.pdf
16.10.2015
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie poszukuje najemcy lokalu użytkowego zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w podcieniu Domu Studenckiego nr 6 „Bratek” przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie.
 
Specyfikacja konkursowa jest dostępna w formacie PDF pod adresem: http://www.ms.agh.edu.pl/docs/Ogloszenie_lokal_DS6.pdf