Zamówienia publiczne

10/14/15
Uprzejmie informujemy, że aktualne ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych Miasteczka Studenckiego AGH dostępne są na stronie Działu Zamówień Publicznych AGH.
11/18/14
Numer ogłoszenia: 378666 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w formacie pdf.
 
Strona 1 z 9  > >>