12.10
2020r.
  Poniedziałek

Wytyczne dla Mieszkańców domów studenckich MS AGH

Wytyczne dla Mieszkańców domów studenckich MS AGH w związku z trwającą epidemią.

Wolna sprzedaż miejsc w trakcie roku akademickiego 2020/2021

Możliwość zakwaterowania w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH.
01/08/21

Apel w związku z 1 listopada

Apel w związku z 1 listopada dotyczący pozostania w domach i nie podróżowania na groby naszych Bliskich.
10/27/20

Wytyczne dla Mieszkańców domów studenckich MS AGH

Wytyczne dla Mieszkańców domów studenckich MS AGH w związku z trwającą epidemią.
10/12/20

Zgłoszenie zameldowania czasowego

Przypominamy, że czynności zameldowania na pobyt czasowy można dokonać w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
09/22/20

Przydział miejsc dla doktorantów oraz pracowników AGH

Informacje dotyczące przydziału miejsc w domach studenckich MS AGH dla doktorantów 1 roku oraz pracowników AGH na rok akademicki 2020/2021.
09/14/20

Święta Dzieciom 2020

Startuje kolejna edycja AGH Święta Dzieciom - akcji charytatywnej organizowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH!
12/07/20