Pomiń nawigację

Bezpieczeństwo

Podstawowym zabezpieczeniem Miasteczka jest ochrona bezpośrednia, realizowana przez firmę ochroniarską, która opiekuje się całym terenem campusu. Kolejnym kluczowym elementem jest monitoring, obejmujący cały campus, nadzorowany w całodobowej stacji monitoringu (mieszczącej się w DS Stokrotka), która rejestruje wszelkie niepokojące zdarzenia. Szczególnie monitorowane są wejścia do domów studenckich i wiaty rowerowe. 
Poziom bezpieczeństwa zwiększa obecność MS Patrolu - organizacji studenckiej zajmującej się dbaniem o czystość i porządek na Miasteczku, stale współpracującej z firmą ochroniarską.
Ponadto, w dniu 12 grudnia 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Tadeuszem Słomką a Komendantem Miejskim Policji w Krakowie, mł. insp. Wadimem Dybą w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa na terenie Miasteczka Studenckiego AGH. 

Działania podjęte na Miasteczku Studenckim mają na celu niedopuszczenie do większych zagrożeń i skutecznie eliminują niebezpieczeństwo w zarodku.