Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Miasteczko Studenckie

Dyrektor MS AGH
mgr inż. Radosław Serwicki

Sekretariat

ul. Rostafińskiego 7a
30-072 Kraków

tel. 12 617 34 71
fax: 12 637 24 16
e-mail: miasteczko@agh.edu.pl

Godziny otwarcia:

Dyrektor Administracyjny MS AGH
dr inż. Grzegorz Król

Sekretariat

ul. Rostafińskiego 8
30-072 Kraków

tel. 12 617 34 70
fax: 12 637 34 70
e-mail: administracja@ms.agh.edu.pl

Godziny otwarcia:

Obsługa rozdziału miejsc i kwaterowania

Dział Domów Studenckich
ul. Rostafińskiego 8, pok. 2
30-072 Kraków

tel. 12 617 59 59
e-mail: dds@ms.agh.edu.pl

Godziny przyjmowania studentów:

Przydział miejsc w akademikach
https://akademik.agh.edu.pl/

Centrum Rezerwacji Hostelowych

Dom Studencki nr 2 Babilon
ul. Rostafińskiego 11
30-072 Kraków

tel. 12 622 46 00
tel. 12 617 37 02
e-mail: rezerwacje@taniehostele.pl

Centrum Monitoringu MS AGH
tel. 12 617 41 85

Zamówienia Publiczne MS AGH
tel. 12 617 37 44
e-mail: zamowienia@ms.agh.edu.pl