Obsługa mieszkańców

Obsługa mieszkańców MS w zakresie rozdziału miejsc oraz kwaterowania prowadzona jest przez Dział Domów Studenckich i odbywa się w budynku Administracji MS, przy ul. J. Rostafińskiego 8.

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich
mgr Ewa Pawlak

Dział Domów Studenckich
Z-ca Kierownika mgr Justyna Tyliba
Dom Studencki nr 5 Strumyk, pokój nr 2

Studenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00.
Tel. 12 617 59 59
E-mail: dds@ms.agh.edu.pl

 

W sprawach dotyczących bieżącego zakwaterowania, funkcjonowania akademika, należności za zakwaterowanie oraz podpisu na karcie odejścia (tzw. obiegówce), mieszkańcy Miasteczka Studenckiego powinni zgłaszać się do Administracji swojego akademika.

Sprawy związane z obsługą systemu kontroli wjazdu na teren Miasteczka Studenckiego prowadzi Sekretariat MS (tel. 12 617 34 71, e-mail: miasteczko@agh.edu.pl).