Pomiń nawigację

Informacja dla zmotoryzowanych mieszkańców MS

Dodano: 17.11.2021

Administracja Miasteczka Studenckiego AGH uprzejmie informuje, że w dniu 23 listopada zostaną opuszczone szlabany umożliwiające wjazd na teren MS.

Aby otrzymać identyfikator oraz uprawnienia do wjazdu, należy wykonać następujące czynności:

1. Złożyć elektroniczny wniosek o kartę postojową, dostępny w Panelu Użytkownika MS AGH (https://panel.dsnet.agh.edu.pl),
2. Zgłosić się na portiernię domu studenckiego i uregulować opłatę, zgodnie z cennikiem:

 • 100 zł - abonament roczny, obowiązuje od 1 października do 15 września następnego roku,
 • 50 zł - abonamenty semestralne (półroczne), obowiązują w okresach od 1 października do 28 (29) lutego oraz od 1 marca do 10 lipca następnego roku,
 • 20 zł - na okres wakacji, obowiązuje od 11 lipca do 15 września

 • 3. Po otrzymaniu maila informującego o możliwości odbioru identyfikatora, zgłosić się osobiście na portiernię domu studenckiego,
  4. Umieścić identyfikator w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu.
  Każdy z mieszkańców ma prawo do nabycia tylko jednego identyfikatora, przypisanego do pojazdu, którym będą poruszać się po terenie MS AGH (wyjątkiem są osoby, które opłacają pobyt za dwa miejsca w pokoju).

  Zastrzega się możliwość weryfikacji zgłoszonych danych oraz zasadności wjazdu na teren Miasteczka Studenckiego AGH

  Posiadanie identyfikatora nie jest równoznaczne z zapewnieniem miejsca postojowego na terenie MS AGH!

  Parkowanie na terenie MS AGH możliwe jest jedynie w miejscach wyznaczonych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

  Wszystkie osoby kierujące pojazdami zobowiązane są do przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego obowiązujących na terenie MS AGH oraz do stosowania się do poleceń porządkowych i organizacyjnych pracowników Centrum Monitoringu oraz firmy zewnętrznej, realizującej usługę ochrony osób i mienia.

  Po modernizacji systemu kontroli wjazdu szlabany będą się otwierały automatycznie, po sczytaniu numerów tablic rejestracyjnych.

  Instrukcja obsługi - wymagania systemu, konieczne do spełnienia przy przejeździe przez szlaban na terenie MS AGH:
  • podjedź powoli do szlabanu zachowując min. 3 m odstępu od poprzedzającego pojazdu. Otwarcie szlabanu powinno nastąpić automatycznie, w wyniku odczytu numeru rejestracyjnego przez kamerę i zweryfikowania go w bazie danych systemu kontroli wjazdu,
  • w przypadku, gdy szlaban nie podniesie się, zadzwoń domofonem do Centrum Monitoringu, w celu weryfikacji danych i umożliwienia wyjazdu z terenu MS AGH.
  • przejedź - na jedno podniesienie szlabanu może przejechać tylko jeden pojazd.

  Próba przejazdu bez sczytania tablicy rejestracyjnej skutkuje dla użytkownika systemu następującymi konsekwencjami:
  • brak możliwości ponownego wjazdu/wyjazdu na teren MS AGH,
  • poniesieniem materialnej odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie szlabanu,
  • możliwością uszkodzenia samochodu.

  Uprawnienia do wjazdu mogą zostać czasowo zablokowane w przypadku parkowania w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający ruch na terenie MS AGH (w szczególności blokowanie ruchu, wjazdów, parkowanie na chodnikach, drogach pożarowych, trawnikach).